می توانی بیشتر انتظار داشته باشی اما کمتر پرداخت کنی

مکانی برای رسیدن به خواسته هایتان

همکف

فلت
- ویلا

500 متر زمین 120 متر بنا 2 خواب مستر انشعابات نصب الاچیق…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 120 زیربنا

نیم پیلوت جنگلی

نیم پیلوت
580,000,000تومان - ویلا

255 متر زمین 120 متر بنا 2 خواب مستر شهرکی نگهبانی انشعابات…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 120 زیربنا

فلت جنگلی

فلت
600,000,000تومان - ویلا

350 متر زمین 120 متر بنا 3 خواب مستر سند تک برگ…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 120 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
- ویلا

260 متر زمین 120 متر بنا انشعابات نصب سند تک برگ مجوز…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 120 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
750,000,000تومان - ویلا

240 متر زمین 160 متر بنا 3 خواب سند تک برگ انشعابات…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 160 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
580,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 130 متر بنا 3 خواب مستر مداراک کامل ویو…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
500,000,000تومان - ویلا

300 متر زمین 160 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 160 زیربنا

فلت

فلت
330,000,000تومان - ویلا

150 متر زمین 80 متر بنا سند تک برگ 2 خواب مستر…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 80 زیربنا

فلت

نیم پیلوت
450,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 100 متر بنا 2 خواب انشعابات نصب شهرکی نگهبانی…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 100 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
500,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 120 متر بنا 3 خواب انشعابات نصب شهرکی نگهبانی…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 120 زیربنا

نوشهر

دوبلکس
1,700,000,000تومان - ویلا

330 متر زمین 250 متر بنا 4 خواب مستر مبله کامل پایان…

جزییات بیشتر
4 اتاق های خواب 4 تعداد حمام 250 زیربنا

جنگلی

نیم پیلوت
450,000,000تومان - ویلا

210 متر زمین 140 متر بنا سند تک برگ نزدیک دریاچه انشعابات…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 140 زیربنا

هیچ نوشته ای پیدا نشد!