مازندران نور

مرتب سازی بر اساس:  

فلت نور

فلت
280,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 90 متر بنا شهرکی نگهبانی سند دار منطقه جنگلی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 90 زیربنا

نیم پیلوت نور

نیم پیلوت
300,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 140 متر بنا 3 خواب سند دار شهرکی نگهبانی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 140 زیربنا

فلت نور

فلت
300,000,000تومان - ویلا

245 متر زمین 90 متر بنا سند عرصه و اعیان 2 خواب مبله کامل 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 90 زیربنا

فلت نور

فلت
330,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 90 متر بنا سند شش دانگ 2 خواب مبله کامل محوطه سازی نزدیک دریا 100 م نقد الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 90 زیربنا

فلت نور

فلت
340,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 100 متر بنا سند تک برگ 3 خواب 80 م پیش الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 1 حمام 100 زیربنا

نیم پیلوت نور

نیم پیلوت
350,000,000تومان - ویلا

260 متر زمین 140 متر بنا سند دار 3 خواب شهرکی نگهبانی 24 ساعته محوطه سازی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت نور

نیم پیلوت
350,000,000تومان - ویلا

240 متر زمین 140 متر بنا 3 خواب سند و مجوز ساخت شهرکی نگهبانی 100 م پیش الباقی اقساط تا 8 ماه 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
350,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 130 متر بنا 3 خواب سند دار نزدیک جاده اصلی شهرکی نگهبانی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
360,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 140 متر بنا سند تک برگ محوطه سازی 3 خواب انشعابات نصب 80 م پیش الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 140 زیربنا

فلت نور

فلت
380,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 100 متر بنا سند تک برگ 2 خواب مبله شهرکی نگهبانی 24 ساعته نزدیک پارک چنگلی انشعابات نصب 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 100 زیربنا

فلت نور

فلت
400,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 100 متر بنا سند دار 2 خواب مدارک کامل انشعابات نصب محوطه سازی شهرکی 80 م نقد الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 100 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

240 متر زمین 150 متر بنا سند تک برگ 3 خواب شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب محوطه سازی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 150 زیربنا

فلت

فلت
400,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 110 متر بنا سند عرصه و اعیان 3 خوابه شهرکی نگهبانی نزدیک دریا 150 م پیش الباقی اقساط 09113214643

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 110 زیربنا

فلت

فلت
420,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 90 متر بنا 3 خواب مستر سند تک برگ مجوز ساخت محوطه سازی شهرکی نگهبانی 24 ساعته 09113214643

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 90 زیربنا

کلنگی

نیم پیلوت
450,000,000تومان - ویلا

500 متر زمین 145 متر بنا سند تک برگ پروانه ساخت 3 خواب تراس بزرگ روبه جنگل نزدیک جاده اصلی 09113214643

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 1 حمام 145 زیربنا

فلت

فلت
460,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 105 متر بنا سند تک برگ 2 خواب مدارک کامل انشعابات نصب 100 م پیش الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 105 زیربنا

فلت

فلت
470,000,000تومان - ویلا

300 متر زمین 100 متر بنا 3خواب انشعابات نصب شهرکی نگهبانی 24 ساعته نزدیک به مراکز خرید 100 م پیش الباقی اقساط 09113214643  

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 1 حمام 100 زیربنا

نیم پیلوت جنگلی

نیم پیلوت
500,000,000تومان - ویلا

300 متر زمین 150 متر بنا سند عرصه و اعیان 3 خواب دو تراس محوطه سازی پکیج کاری تمام اتاق ها شهرکی . نگهبانی 24…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 150 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
500,000,000تومان - ویلا

270 متر زمین 160 متر بنا سند تک برگ محوطه سازی انشعابات نصب مدارک کامل 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 160 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
550,000,000تومان - ویلا

300 متر زمین 170 متر بنا سند تک برگ مجوز ساخت انشعابات نصب 3 خواب مستر شوفاژ کشی شده کابینت ترک فاصله با دریا 8…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 170 زیربنا

نیم پیلوت نور

نیم پیلوت
550,000,000تومان - ویلا

260 متر زمین 160 متر بنا سند دار 3 خواب مستر شهرکی نگهبانی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 160 زیربنا

فلت

فلت
550,000,000تومان - ویلا

205 متر زمین 145 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر پروانه ساخت انشعابات نصب شهرکی نگهبانی 09113214643

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 145 زیربنا

نیم پیلوت نور

نیم پیلوت
600,000,000تومان - ویلا

280 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ مجوز ساخت 3 خواب مستر ویو جنگل شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب نزدیک جاده اصلی…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 130 زیربنا

دوبلکس نور

دوبلکس
600,000,000تومان - ویلا

310 متر زمین 200 متر بنا سند تک برگ 3 خواب محوطه سازی فاصله تا دریا 3 کیلومتر 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 200 زیربنا

فلت نور

فلت
600,000,000تومان - ویلا

410 متر زمین 140 متر بنا سند تک برگ 2 خواب 1 خواب مستر کمد دیواری انشعابات نصب معاوضه با ویلای کوچکتر در نور و…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
620,000,000تومان - ویلا

270 متر زمین 160 بنا سند دار 4 خواب تراس رو به جنگل 150 م پیش الباقی اقساط 09113214643

جزییات بیشتر
4 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 160 زیربنا

طرح دوبلکس

نیم پیلوت
650,000,000تومان - ویلا

320 متر زمین 180 متر بنا 3 خواب مستر شهرکی نگهبانی سند و مجوز ساخت نزدیک مراکز خرید نزدیک ساحل 200 م پیش الباقی اقساط…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 180 زیربنا