دوبلکس

مرتب سازی بر اساس:  

دوبلکس

دوبلکس
470,000,000تومان - ویلا

240 متر زمین 155 متر بنا سند دار 3 خواب مستر شوفاژ کشی کابینت ترک مبله کامل نزدیک دریاچه و جنگل شهرکی نگهبانی 09113214643

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 155 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
480,000,000تومان - ویلا

150 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ انشعابات نصب مجموعه تهرانی نشین نگهبانی 24 ساعته محوطه سازی ویو جنگل 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 1 حمام 130 زیربنا

دوبلکس لاویج

دوبلکس
500,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 180 متر بنا سند تک برگ انشعابات نصب 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 180 زیربنا

طرح دوبلکس

دوبلکس
500,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 140 متر بنا 3 خواب سند دار مدارک کامل انشعابات نصب شهرکی نگهبانی 24 ساعته 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 140 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
500,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 150 متر بنا 3 خواب سند دار شهرکی محوطه سازی انشعابات نصب نگهبانی 100 م نقد الباقی اقساط تا 8 ماه 09113214643…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 150 زیربنا

دوبلکس طرح روسی

دوبلکس
550,000,000تومان - ویلا

210 متر زمین 150 متر بنا سند تک برگ پروانه و پابان کار 4 خواب مستر شهرکی نگهبانی ویو ابدی دریاچه و جنگل انشعابات نصب…

جزییات بیشتر
4 اتاق های خواب 4 تعداد حمام 150 زیربنا

دوبلکس نور

دوبلکس
600,000,000تومان - ویلا

310 متر زمین 200 متر بنا سند تک برگ 3 خواب محوطه سازی فاصله تا دریا 3 کیلومتر 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 200 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
600,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 230 متر بنا سند تک برگ 3 خواب ویو جنگل انشعابات نصب شهرکی نگهبانی24 ساعته استخر 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 230 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
600,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 160 متر بنا سند شش دانگ مبله کامل پمپ اب اسپلیت گاز و هود محوطه سازی انشعابات نصب ویو جنگل و کوه…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 160 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
630,000,000تومان - ویلا

270 متر زمین 170 متر بنا سند عرصه و اعیان پروانه ساخت و پایان کار 3 خواب مستر شهرکی نگهبانی 24 ساعته 150 م نقد…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 170 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
650,000,000تومان - ویلا

300 متر زمین 160 متر بنا سند تک برگ 3 خواب شهرکی نگهبانی 24 ساعته محوطه سازی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 160 زیربنا

طرح دوبلکس ایزدشهر

دوبلکس
650,000,000تومان - ویلا

340 متر زمین 160 متر بنا 3 خواب سند تک برگ پروانه و پایان کار استخر دار شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب 09113214643…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 160 زیربنا

دوبلکس محمودآباد

دوبلکس
680,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 180 متر بنا سند پروانه ساخت 3 خواب مستر انشعابات نصب شهرکی نگهبانی 24 ساعته محوطه سازی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 180 زیربنا

دوبلکس امیرآباد

دوبلکس
700,000,000تومان - ویلا

520 متر زمین 330 متر بنا سند تک برگ 4 خواب انشعابات نصب محوطه سازی نزدیک به مراکز خرید 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
4 اتاق های خواب 4 تعداد حمام 330 زیربنا

دوبلکس نور

دوبلکس
700,000,000تومان - ویلا

240 متر زمین 190 متر بنا سند دار 3 خواب فاصله تا دریا 3 کیلومتر محوطه سازی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 190 زیربنا

دوبلکس مبله

دوبلکس
700,000,000تومان - ویلا

240 متر زمین 160 متر بنا مدارک کامل انشعابات نصب محوطه سازی سند تک برگ 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 1 حمام 160 زیربنا

دوبلکس سعادت اباد

دوبلکس
700,000,000تومان - ویلا

210 متر زمین 150 متر بنا سند عرصه و اعیان ویو جنگلی شهرکی نگهبانی انشعابات نصب دخل بافت 200 م پیش الباقی اقساط 09113214643

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 150 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
750,000,000تومان - ویلا

270 متر زمین 223 متر بنا سند شش دانگ 3 خواب یک مستر شهرکی نگهبانی24 ساعته انشعابات نصب 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 223 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
750,000,000تومان - ویلا

210 متر زمین 180 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر پروانه ساخت انشعابات نصب ویو جنگل دسترسی اسان به مراکز خرید شهرکی نگهبانی…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 180 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
800,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 180 متر بنا 3 خواب سند شش دانگ صفر جنگل شهرکی نگهبانی 24 ساعته 200 م نقد الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 180 زیربنا

دوبلکس نور

دوبلکس
800,000,000تومان - ویلا

300 متر زمین 200 متر بنا سند دار 3 خواب محوطه سازی انشعابات نصب 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 200 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
800,000,000تومان - ویلا

300 متر زمین 180 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر محوطه سازی شوفاژ کشی شده نزدیک دریاچه و جنگل 09113214643  

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 180 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
800,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 200 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر شهرکی نگهبانی 24 ساعته محوطه سازی انشعابات نصب 200 م نقد الباقی…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 200 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
800,000,000تومان - ویلا

280 متر زمین 190 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر مجوز ساخت شهرکی نگهبانی 09113214643

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 190 زیربنا

دوبلکس الیمالات

دوبلکس
800,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 180 متر بنا 3 خواب سند دار شهرکی نگهبانی 24 ساعته محوطه سازی فاصله تا دریا 5 کیلومتر 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 180 زیربنا

دوبلکس نور

دوبلکس
800,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 200 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر شهرکی نگهبانی 24 ساعته 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 20 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
850,000,000تومان - ویلا

235 متر زمین 150 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر انشعابات نصب شهرکی نگهبانی 24 ساعته نزدیک دریاچه 150 م نقد الباقی اقساط…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 150 زیربنا