فلت

مرتب سازی بر اساس:  

فلت ارزان قیمت

فلت
180,000,000تومان - ویلا

130 متر زمین 75 متر بنا 2 خواب شهرکی نگهبانی 24 ساعته 80 م نقد الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 75 زیربنا

فلت

فلت
200,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 80 متر بنا سند تک برگ 2 خواب محوطه سازی 50 م نقد الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 80 زیربنا

فلت ارزان قیمت

فلت
215,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 90 متر بنا مبله کامل مدارک کامل سند دار انشعابات نصب 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 90 زیربنا

فلت ارزان قیمت

فلت
250,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 100 متر بنا 2 خواب شهرکی نگهبانی24 ساعته معاوضه با خودرو 80 م نقد الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 100 زیربنا

فلت ارزان قیمت

فلت
250,000,000تومان - ویلا

150 متر زمین 70 متر بنا سند تگ برگ 2 خواب انشعابات نصب مجموعه تهرانی نشین 80 م نقد الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 70 زیربنا

فلت ارزان قیمت

فلت
250,000,000تومان - ویلا

180 متر زمین 85 متر بنا سند دار 2 خواب یک مستر شهرکی نگهبانی انشعابات نصب 80 م پیش الباقی تا 10 ماه 09113214643…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 85 زیربنا

فلت محمودآباد

فلت
260,000,000تومان - ویلا

160 متر زمین 90 متر بنا سند تک برگ شهرکی نگهبانی24 ساعته 2 خواب انشعابات نصب محوطه سازی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 90 زیربنا

فلت بهدشت

فلت
270,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 90 متر بنا 2 خواب سند دار شهرکی محوطه سازی نگهبانی 80 م پیش الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 90 زیربنا

فلت جنگلی

فلت
270,000,000تومان - ویلا

150 متر زمین 75 متر بنا سند عرصه و اعیان انشعابات نصب 2 خواب شهرکی نگهبانی کوچه اختصاصی تهرانی نشین 09113214643

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 75 زیربنا

فلت ارزان

فلت
280,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 80 متر بنا سند تک برگ شهرکی نگهبانی24 ساعته انشعابات نصب80 م نقد الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 80 زیربنا

فلت ارزان قیمت

فلت
280,000,000تومان - ویلا

170 متر زمین 80 متر بنا سند تک برگ 2 خواب پنجره دو جداره انشعابات نصب مجموعه تهرانی نشین نگهبانی 24 ساعته 80 م نقد…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 80 زیربنا

فلت نور

فلت
280,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 90 متر بنا شهرکی نگهبانی سند دار منطقه جنگلی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 90 زیربنا

فلت

فلت
280,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 80 متر بنا سند تک برگ دو خواب شهرکی نگهبانی انشعابات نصب یک مستر 80 م پیش الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 80 زیربنا

فلت ارزان قیمت

فلت
290,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 90 متر بنا 2 خواب سند دار انشعابات نصب شهرکی نگهبانی 24 ساعته 09113214643 درخشنده  

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 90 زیربنا

فلت جنگلی

فلت
290,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 85 متر بنا 2 خواب نزدیک جنگل شهرکی نگهبانی انشعابات نصب 100 م نقد الباقی اقساط 09113214643

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 85 زیربنا

فلت

فلت
290,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 80 متر بنا 2 خواب سند دار انشعابات نصب ویو جنگل 100 م پیش الباقی اقساط 09113214643

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 80 زیربنا

فلت ارزان قیمت

فلت
290,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 90 متر بنا سند تک برگ 2 خواب شهرکی نگهبانی 24 ساعته 80 م پیش الباقی اقساط تا 8 ماه 09113214643…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 90 زیربنا

فلت ارزان قیمت

فلت
290,000,000تومان - ویلا

160 متر زمین 80 متر بنا 2 خواب محوطه سازی شهرکی نگهبانی 24 ساعته نزدیک به مراکز خرید 80 م نقد الباقی اقساط بلند مدت…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 80 زیربنا

فلت

فلت
300,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 100 متر بنا سند تک برگ 2 خواب یک مستر شهرکی انشعابات نصب نگهبانی 24 ساعته 80 م پیش الاقی اقساط 09113214643…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 100 زیربنا

فلت محمود آباد

فلت
300,000,000تومان - ویلا

180 متر زمین 90 متر بنا سند تک برگ 2 خواب انشعابات نصب مجموعه تهرانی نشین 80 م نقد الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 90 زیربنا

فلت محمودآباد

فلت
300,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 100 متر بنا سند دار 2 خواب شهرکی نگهبانی 24 ساعته 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 100 زیربنا

فلت ایزدشهر

فلت
300,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 80 متر بنا سند تک برگ مبله کامل شهرکی نگهبانی انشعابات نصب 80 م پیش الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 80 زیربنا

فلت

فلت
300,000,000تومان - ویلا

150 متر زمین 75 متر بنا سند شش دانگ داخل بافت مجوز ساخت ویو جنگل 2 خواب انشعابات نصب 100 م پیش الباقی اقساط…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 75 زیربنا

فلت

فلت
300,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 80 متر بنا 2 خواب سند تک برگ مدارک کامل انشعابات نصب 80 م نقد الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 80 زیربنا

فلت نور

فلت
300,000,000تومان - ویلا

245 متر زمین 90 متر بنا سند عرصه و اعیان 2 خواب مبله کامل 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 90 زیربنا

فلت

فلت
330,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 95 متر بنا سند دار 2 خواب شهرکی نگهبانی 24 ساعته محوطه سازی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 95 زیربنا

فلت ارزان قیمت

فلت
330,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 90 متر بنا 2 خواب یک مستر سند تک برگ مجوز ساخت قابل افزایش زمین تا 800 متر مجموعه تهرانی نشین انشعابات…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 90 زیربنا