نیم پیلوت

مرتب سازی بر اساس:  

نیم پیلوت

نیم پیلوت
290,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 120 متر بنا 2 خواب انشعابات نصب شهرکی نگهبانی 100 م پیش الباقی اقساط 09113214643

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 120 زیربنا

نیم پیلوت آپادانا

نیم پیلوت
300,000,000تومان - ویلا

260 متر زمین 140 متر بنا 3 خواب شهرکی نگهبانی محوطه سازی نزدیک به مراکز خرید 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
300,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 120 متر بنا سند تک برگ شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب نزدیک جاده اصلی 100 م نقد الباقی اقساط بلند مدت…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 120 زیربنا

نیم پیلوت نور

نیم پیلوت
300,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 140 متر بنا 3 خواب سند دار شهرکی نگهبانی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
350,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ 3 خواب ویو جنگل و کوه شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب 100 م پیش الباقی…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
350,000,000تومان - ویلا

210 متر زمین 120 متر بنا سند تک برگ اسپلیت.حفاظ.پمپ اب.ابگرمکن.پرده.باربیکیو. شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب 100 م پیش الباقی اقساط بلند مدت

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 1 حمام 120 زیربنا

نیم پیلوت نور

نیم پیلوت
350,000,000تومان - ویلا

260 متر زمین 140 متر بنا سند دار 3 خواب شهرکی نگهبانی 24 ساعته محوطه سازی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت نور

نیم پیلوت
350,000,000تومان - ویلا

240 متر زمین 140 متر بنا 3 خواب سند و مجوز ساخت شهرکی نگهبانی 100 م پیش الباقی اقساط تا 8 ماه 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
350,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 130 متر بنا 3 خواب سند دار نزدیک جاده اصلی شهرکی نگهبانی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
350,000,000تومان - ویلا

270 متر زمین 140 متر بنا سند تک برگ 3 خواب محوطه سازی انشعابات نصب 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت کیابسر

نیم پیلوت
350,000,000تومان - ویلا

240 متر زمین 140 متر بنا 3 خواب سند دار شهرکی نگهبانی محوطه سازی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
360,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 140 متر بنا سند تک برگ محوطه سازی 3 خواب انشعابات نصب 80 م پیش الباقی اقساط 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
370,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 160 متر بنا سند شش دانگ 3 خواب مستر شهرکی نگهبانی24 ساعته 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 160 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
380,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 140 متر بنا سند تک برگ انشعابات نصب حفاظ توری تهرانی نشین نزدیک دریا و جنگل 110 م پیش الباقی اقساط…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 1 حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
380,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ 2 خواب انشعابات نصب شهرکی نگهبانی 24 ساعته حفاظ 100 م نقد الباقی اقساط

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

240 متر زمین 140 متر بنا سند دار مدارک کامل انشعابات نصب نگهبانی 24 ساعته 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت جنگلی

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ پروانه ساخت و پایان کار داخل بافت 3 خواب مستر ویو جنگل و کوه انشعابات نصب…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

270 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ 3 خواب شهرکی انشعابات نصب نگهبانی 24 ساعته ویو جنگل 100 م پیش الباقی اقساط تا…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت آمل

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 140 متر بنا 2 خواب مجوز ساخت سند تک برگ شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

240 متر زمین 150 متر بنا سند تک برگ 3 خواب شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب محوطه سازی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 150 زیربنا

نیم پیلوت ایزدشهر

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

210 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ 3 خواب یک مستر داخل بافت شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ 3 خواب ویو جنگل محوطه سازی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 140 متر بنا 3 خواب سند تک برگ محوطه سازی نزدیک به مراکز خرید 80 م نقد الباقی اقساط بلند مدت 09113214643…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 140 زیربنا

طرح دوبلکس

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 160 متر بنا سند تک برگ 3 خواب شهرکی نگهبانی24 ساعته انشعابات نصب 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 160 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 143 متر بنا سند تک برگ 3 خواب انشعابات نصب مجموعه تهرانی نشین نگهبانی 24 ساعته 100 م نقد الباقی اقساط…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 143 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

270 متر زمین 170 متر بنا سند تک برگ پروانه ساخت 3 خواب مستر شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب 100 م نقد الباقی اقساط…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 170 زیربنا