پارکینگ

مرتب سازی بر اساس:  

نیم پیلوت

نیم پیلوت
300,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 120 متر بنا سند تک برگ شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب نزدیک جاده اصلی 100 م نقد الباقی اقساط بلند مدت…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 120 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
350,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ 3 خواب ویو جنگل و کوه شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب 100 م پیش الباقی…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
350,000,000تومان - ویلا

210 متر زمین 120 متر بنا سند تک برگ اسپلیت.حفاظ.پمپ اب.ابگرمکن.پرده.باربیکیو. شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب 100 م پیش الباقی اقساط بلند مدت

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 1 حمام 120 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
370,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 120 متر بنا سند تک برگ شهرکی نگهبانی24 ساعته انشعابات نصب 100 میلیون پیش الباقی اقساط بلند مدت

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 120 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
380,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ 2 خواب انشعابات نصب شهرکی نگهبانی 24 ساعته حفاظ 100 م نقد الباقی اقساط

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

240 متر زمین 150 متر بنا سند تک برگ 3 خواب شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب محوطه سازی 09113214643 درخشنده

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 150 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

270 متر زمین 170 متر بنا سند تک برگ پروانه ساخت 3 خواب مستر شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب 100 م نقد الباقی اقساط…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 170 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 140 متر بنا 3 خواب سند تک برگ محوطه سازی نزدیک به مراکز خرید 80 م نقد الباقی اقساط بلند مدت 09113214643…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
430,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ مجموعه تهرانی نشین 3 خواب محوطه سازی نگهبانی 24 ساعته 100 م نقد الباقی اقساط 09113214643…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت جنگلی

نیم پیلوت
450,000,000تومان - ویلا

350 متر زمین 170 متر بنا سند تک برگ انشعابات نصب شهرکی نگهبانی 24 ساعته 3 خواب مستر محوطه سازی 150  م نقد الباقی اقساط…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 170 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
470,000,000تومان - ویلا

240 متر زمین 155 متر بنا انشعابات نصب سند تک برگ مجوز ساخت 3 خواب نگهبانی 24 ساعته 120 م نقد الباقی اقساط 09113214643

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 155 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
500,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ مجوطه سازی شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب فاصله با جنگل 5 دقیقه 2 خواب دسترسی…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
600,000,000تومان - ویلا

260 متر زمین 150 متر بنا 3 خواب مستر سند تک برگ انشعابات نصب شهرکی نگهبانی 09113214643

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 150 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
800,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 280 متر بنا سند تک برگ مجوز ساخت 4 خواب شهرکی نگهبانی 24 ساعته انشعابات نصب محوطه سازی 200 م نقد الباقی…

جزییات بیشتر
4 اتاق های خواب 4 تعداد حمام 280 زیربنا

مدرن

دوبلکس
1,700,000,000تومان - ویلا

500 متر زمین 230 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر یک سرویس اضافه برای مهمان استخر سرپوشیده 60 متری فول فرنیش هوشمند استفاده…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 230 زیربنا