می توانی بیشتر انتظار داشته باشی اما کمتر پرداخت کنی

مکانی برای رسیدن به خواسته هایتان

نیم پیلوت

نیم پیلوت
430,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ مجموعه تهرانی نشین…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 130 زیربنا

فلت نور

فلت
600,000,000تومان - ویلا

410 متر زمین 140 متر بنا سند تک برگ 2 خواب 1…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 140 زیربنا

فلت مدرن

فلت
350,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 100 متر بنا سند تک برگ 2 خواب مستر…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 100 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

240 متر زمین 150 متر بنا سند تک برگ 3 خواب شهرکی…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 150 زیربنا

دوبلکس نور

دوبلکس
1,100,000,000تومان - ویلا

300 متر زمین 200 متر بنا سند تک برگ 3 خواب انشعابات…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 200 زیربنا

دوبلکس مدرن

دوبلکس
1,100,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 170 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 170 زیربنا

دوبلکس نور

دوبلکس
1,700,000,000تومان - ویلا

350 متر زمین 220 بنا سند دار 4 خواب مستر سند تک…

جزییات بیشتر
4 اتاق های خواب 4 تعداد حمام 220 زیربنا

فلت نور

فلت
380,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 100 متر بنا سند تک برگ 2 خواب مبله…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 100 زیربنا

دوبلکس نوشهر

دوبلکس
1,800,000,000تومان - ویلا

410 متر زمین 210 متر بنا سند تک برگ مجوز ساخت 3…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 210 زیربنا

دوبلکس نوشهر

دوبلکس
1,400,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 200 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 200 زیربنا

دوبلکس نوشهر

دوبلکس
1,800,000,000تومان - ویلا

350 متر زمین 220 متر بنا سند تک برگ 3 خواب نزدیک…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 220 زیربنا

فلت نوشهر

فلت
620,000,000تومان - ویلا

300 متر زمین 100 متر بنا مبله کامل شهرکی نگهبانی 24 ساعته…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 100 زیربنا

دوبلکس نوشهر

دوبلکس
1,500,000,000تومان - ویلا

300 متر زمین 200 متر بنا نما مدرن 3 خواب مستر روف…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 200 زیربنا

فلت سیسنگان

فلت
2,500,000,000تومان - ویلا

700 متر زمین 150 متر بنا 3 خواب مستر محوطه سازی پلاک…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 150 زیربنا

هیچ نوشته ای پیدا نشد!