می توانی بیشتر انتظار داشته باشی اما کمتر پرداخت کنی

مکانی برای رسیدن به خواسته هایتان

مدرن سیسنگان

دوبلکس
1,300,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 200 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 200 زیربنا

فلت سیسنگان

فلت
5,000,000,000تومان - ویلا

1000متر زمین 250متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر انشعابات نصب…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 250 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
350,000,000تومان - ویلا

210 متر زمین 120 متر بنا سند تک برگ اسپلیت.حفاظ.پمپ اب.ابگرمکن.پرده.باربیکیو. شهرکی…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 1 حمام 120 زیربنا

دوبلکس لاکچری

دوبلکس
1,200,000,000تومان - ویلا

300 متر زمین 250 متر بنا سند شش دانگ عرصه و اعیان…

جزییات بیشتر
4 اتاق های خواب 4 تعداد حمام 250 زیربنا

تریبلکس

تریبلکس
1,300,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 280 متر بنا سند شش دانگ 3 خواب مستر…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 280 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

270 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ 3 خواب شهرکی…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 130 زیربنا

فلت

فلت
300,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 100 متر بنا سند تک برگ 2 خواب یک…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 100 زیربنا

فلت

فلت
300,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 120 متر بنا سند تک برگ 2 خواب انشعابات…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 120 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
850,000,000تومان - ویلا

235 متر زمین 150 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 150 زیربنا

فلت

فلت
450,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 120 متر بنا سند تک برگ 3 خواب یک…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 120 زیربنا

مدرن

دوبلکس
1,700,000,000تومان - ویلا

500 متر زمین 230 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 230 زیربنا

فلت

فلت
370,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 100 متر بنا سند تک برگ 2 خواب یک…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 100 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
1,200,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 200 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 200 زیربنا

فلت

فلت
460,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 105 متر بنا سند تک برگ 2 خواب مدارک…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 105 زیربنا

فلت

فلت
280,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 80 متر بنا سند تک برگ دو خواب شهرکی…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 80 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
550,000,000تومان - ویلا

300 متر زمین 140 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مبله…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 143 متر بنا سند تک برگ 3 خواب انشعابات…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 143 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
650,000,000تومان - ویلا

330 متر زمین 170 متر بنا سند تک برگ 3 خواب دو…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 170 زیربنا

هیچ نوشته ای پیدا نشد!