می توانی بیشتر انتظار داشته باشی اما کمتر پرداخت کنی

مکانی برای رسیدن به خواسته هایتان

دوبلکس

دوبلکس
800,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 200 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 200 زیربنا

فلت

فلت
350,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 80 متر بنا سند تک برگ 2 خواب انشعابات…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 80 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
380,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ 2 خواب انشعابات…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 130 زیربنا

فلت

فلت
300,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 100 متر بنا سند تک برگ شهرکی نگهبانی 24…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 100 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
500,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 130 متر بنا سند تک برگ مجوطه سازی شهرکی…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 130 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
430,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 140 متر بنا سند تک برگ شهرکی نگهبانی 24…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 140 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
300,000,000تومان - ویلا

220 متر زمین 120 متر بنا سند تک برگ شهرکی نگهبانی 24…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 120 زیربنا

نیم پیلوت جنگلی

نیم پیلوت
450,000,000تومان - ویلا

350 متر زمین 170 متر بنا سند تک برگ انشعابات نصب شهرکی…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 170 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
400,000,000تومان - ویلا

270 متر زمین 170 متر بنا سند تک برگ پروانه ساخت 3…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 170 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
800,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 280 متر بنا سند تک برگ مجوز ساخت 4…

جزییات بیشتر
4 اتاق های خواب 4 تعداد حمام 280 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
370,000,000تومان - ویلا

200 متر زمین 120 متر بنا سند تک برگ شهرکی نگهبانی24 ساعته…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 120 زیربنا

هیچ نوشته ای پیدا نشد!