می توانی بیشتر انتظار داشته باشی اما کمتر پرداخت کنی

مکانی برای رسیدن به خواسته هایتان

فلت

فلت
500,000,000تومان - ویلا

250 متر زمین 100 متر بنا سند دار محوطه سازی نزدیک دریا…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 100 زیربنا

فلت جنگلی

فلت
1,000,000,000تومان - ویلا

500 متر زمین 185 متر بنا 3 خواب مستر مجوز ساخت شهرکی…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 185 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
650,000,000تومان - ویلا

270 متر زمین 180 متر بنا مجوز ساخت شهرکی نگهبانی24 ساعته نزدیک…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 180 زیربنا

فلت

فلت
600,000,000تومان - ویلا

270 متر زمین 115 متر بنا دو خواب محوطه سازی سند شش…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 115 زیربنا

فلت

فلت
280,000,000تومان - ویلا

170 متر زمین 90 متر بنا سند تک برگ شهرکی نگهبانی 24…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 1 حمام 90 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
1,200,000,000تومان - ویلا

320 متر زمین 220 متر بنا ویو جنگل 3 خواب مستر محوطه…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 220 زیربنا

تریبلکس

تریبلکس
3,500,000,000تومان - ویلا

800 متر زمین 400 متر بنا سند و مجوز ساخت 4 خواب…

جزییات بیشتر
4 اتاق های خواب 4 تعداد حمام 400 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
1,300,000,000تومان - ویلا

320 متر زمین 190 متر بنا 3 خواب سند دار انشعابات نصب…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 190 زیربنا

تریبلکس

تریبلکس
2,700,000,000تومان - ویلا

500 متر زمین 250 متر بنا سند تک برگ 4 خواب مستر…

جزییات بیشتر
4 اتاق های خواب 4 تعداد حمام 250 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
800,000,000تومان - ویلا

470 متر زمین 160 متر بنا سند تک برگ ویو کوه و…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 160 زیربنا

فلت

فلت
300,000,000تومان - ویلا

150 متر زمین 80 متر بنا 2 خواب انشعابات نصب نزدیک جاده…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 80 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
900,000,000تومان - ویلا

320 متر زمین 220 متر بنا سند شش دانگ 3 خواب مستر…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 220 زیربنا

نیم پیلوت جنگلی

نیم پیلوت
470,000,000تومان - ویلا

280 متر زمین 155 متر بنا سند شش دانگ مبله کامل جنگلی…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 155 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
600,000,000تومان - ویلا

260 متر زمین 150 متر بنا 3 خواب مستر سند تک برگ…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 150 زیربنا

فلت جنگلی

فلت
950,000,000تومان - ویلا

300 متر زمین 130 متر بنا 2 خواب مستر منطقه ونوش نوساز…

جزییات بیشتر
2 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 130 زیربنا

طرح دوبلکس

نیم پیلوت
650,000,000تومان - ویلا

260 متر زمین 160 متر بنا 3 خواب محوطه سازی سند دار…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 160 زیربنا

فلت

فلت
550,000,000تومان - ویلا

205 متر زمین 145 متر بنا سند تک برگ 3 خواب مستر…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 145 زیربنا

دوبلکس

دوبلکس
1,300,000,000تومان - ویلا

400 متر زمین 200 متر بنا 3 خواب محوطه سازی سند و…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 3 تعداد حمام 200 زیربنا

نیم پیلوت

نیم پیلوت
450,000,000تومان - ویلا

230 متر زمین 130 متر بنا 3 خواب انشعابات نصب شهرکی نگهبانی…

جزییات بیشتر
3 اتاق های خواب 2 تعداد حمام 130 زیربنا

هیچ نوشته ای پیدا نشد!